Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Cirkev

Prvý kostol v Beši stál už začiatkom 14. storočia, čo dokazujú súpisy pápežských desiatkov.

Neskôr, po nástupe reformácie, obyvatelia postavia drevený kostol, ktorý bol nahradený kamenným v roku 1793. Ten neskôr vyhorel, bol obnovený v roku 1903.

Súčasný reformovaný (kalvínsky) kostol, postavený v klasicistickom stavebnom slohu je dominantou panorámy obce.
Kostol bol postavený v roku 1793 na súčasnom pôdoryse. V roku 1836 bol opravovaný. Jeho súčasná podoba je výsledkom úprav v roku 1903. Táto vývojová etapa sa na kostole prejavuje najviditeľnejšie a to počnúc kovaným oplotením areálu kostola s neogotickými motívmi a pôvodnou bránkou pred kostolom s ozdobnou kovanou kľučkou cez vstupné kovové kazetové dvere s obdobnou kľučkou, drevenú korýtkovú klenbu lode, mobiliár interiéru (neogotická kazateľnica, kostolné lavice) až po klasicizujúce kovové výplne okenných otvorov a liatinové pseudoslohové iónske stĺpy, podopierajúce empory.