Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Kontakty

Toto webové sídlo www.obecbesa.sk spravuje Obec Beša je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Beša

Adresa:
Obecný úrad Beša
Beša 107
076 72 Vojany

IČO: 00331309

Samosprávny kraj: Košický 
Okres: Michalovce
Región: Zemplínsky
Počet obyvateľov: 351
Rozloha: 1954 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1260

Všeobecné informácie: info@obecbesa.sk
Podateľňa: podatelna@obecbesa.sk
Starosta: starosta@obecbesa.sk 
Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@obecbesa.sk

Sekretariát: 
Pracovníčka OcÚ: Erika Feketeová
Tel.: 056 / 63 95 258

E-mail: sekretariat@obecbesa.sk

Kompetencie:
Obec Beša je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk

webex.sk
Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika

e-mail: info@webex.sk