Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 34)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
3/2024 Zhotoviteľ zaväzuje vykonať riadne a včas vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť stav-bu s názvom: „Malá obecná kompostáreň Odb.: Beša
Dod.: BUKÓ-firma, s.r.o.
32 724.82 €
03/2023 Predmetom zmluvy je záväzok architekta na vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP) pre projekt s názvom: Stavebné úpravy administratívnej budovy v obci Beša Odb.: Beša
Dod.: H2A / architects s.r.o.
20 400 €
1/2024 Zmluvné strany sa dohodli na zmene a doplnení nasledovných ustanovení základnej zmluvy v znení ďalších dodatkov a príloh k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi. Odb.: Beša
Dod.: FÚRA s.r.o.
0 €
č. 3/2023 Výstavba "Malej obecnej kompostarne" Odb.: Beša
Dod.: BUKÓ-firma, s.r.o.
32 725.64 €
12/2023 Dodávka tovaru: Technické vybavenie pre projekt "Malá obecná kompostáreň" Odb.: Beša
Dod.: Marian Šupa
60 348 €
36/2023 Audítorská služba Odb.: Beša
Dod.: Ing. Agáta Molnárová
650 €
Dodatok č.1 k Zamennej zmluve č.01/2023 Zámenná zmluva Odb.: Beša
Dod.: Július Varga
0 €
POD 9/2023 2. Predmetom zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí podpory z fondu formou dotácie príjemcovi dotácie na účely spolufinancovania skutočne vynaložených oprávnených n Odb.: Beša
Dod.: Slovenská agentúra životného prostredia
8 000 €
RA-SNCA/2023003 Vydanie kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať Odb.: Beša
Dod.: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
0 €
Dodatok č.1 Dodatok č1 v článku č3 Odb.: Beša
Dod.: Synektika, s.r.o.
0 €
Generované portálom Uradne.sk