Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 28)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Dodatok č.1 k Zamennej zmluve č.01/2023 Zámenná zmluva Odb.: Beša
Dod.: Július Varga
0 €
POD 9/2023 2. Predmetom zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí podpory z fondu formou dotácie príjemcovi dotácie na účely spolufinancovania skutočne vynaložených oprávnených n Odb.: Beša
Dod.: Slovenská agentúra životného prostredia
8 000 €
RA-SNCA/2023003 Vydanie kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať Odb.: Beša
Dod.: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
0 €
Dodatok č.1 Dodatok č1 v článku č3 Odb.: Beša
Dod.: Synektika, s.r.o.
0 €
01/2023 Zámenná zmluva Odb.: Beša
Dod.: Július Varga
0 €
1/9/2023 Predmetom tejto zmluvy je záväzok dodávateľa za podmienok dohodnutej v tejto zmluve..... Odb.: Beša
Dod.: Synektika, s.r.o.
10 380 €
2023/8 Predmetom tejto zmluvy je odplatné prenechanie predmetu nájmu nájomcovi na dočasné užívanie za podmienok ustanovených v tejto zmluve. Odb.: Beša
Dod.: "PRODEST spol. s r.o."
100 €
00331309 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Používateľa používať plnenia poskytované podľa tejto Zmluvy. Odb.: Beša
Dod.: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
300 €
2023/7 Projektová dokumentácia pre projekt obnova Administratívnej budovy v obci Beša Odb.: Beša
Dod.: VO-TOR s.r.o.
600 €
3/2023 LZ OBEC BEŠA Fotovoltický lokalny zdroj Odb.: Beša
Dod.: Bau Trades, s.r.o.
24 094.56 €
110008576 Doplnkové dôchodkové sporenie Odb.: Beša
Dod.: UNIQA d.d.s., a.s.
0 €
1/01/2023 1. Predmetom nájomnej zmluvy je prenájom časti pozemku Odb.: Štefan Pristaš
Dod.: Beša
1 500 €
1/2023 Dodatok k zmluve o poskytovaní služiebb v oblasti nakladania s odpadmi Odb.: Beša
Dod.: FÚRA s.r.o.
0 €
PZ 4/2022 Vypracovanie PRO Beša Odb.: Beša
Dod.: Mgr. Patrícia Tižová
600 €
37/2021 Poskytovanie audítorských služieb Odb.: Beša
Dod.: Ing. Agáta Molnárová
0 €
211201 Zámenná zmluva Odb.: Beša
Dod.: Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku Cirkevný zbor Beša
0 €
211101 Zámenná zmluva Odb.: Beša
Dod.: Podielnícke družstvo SKARABEUS-AGRO Veľké Raškovce
0 €
č. 21/42/010/101 DOHODA Odb.: Beša
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0 €
č. 21/42/012/94 DOHODA č. 21/42/012/94 Odb.: Beša
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0 €
11/2021 program INFOKAT WIN 2,1 Odb.: Beša
Dod.: Ing. Viktor Lajterčuk
95 €
Generované portálom Uradne.sk