Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Výzva č. 1/2022 na podávanie žiadosti o poskytnutie dotácií z rozpočtu obce Beša pre rok 2023

 01.10.2022

Obec Beša v zmysle Všeobecného záväzného č. 1/2022 vyhlasuje  

Výzvu č. 1/2022 na podávanie žiadosti o poskytnutie dotácií z rozpočtu obce Beša pre rok 2023

Žiadosti môžu podávať právnické osoby a fyzickej osoby – podnikatelia, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území obce alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území obce, alebo poskytujú služby obyvateľom obce na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti.

Žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce v zmysle nariadenia je potrebné doručiť do podateľne Obecného úradu Beša v termíne do 15. novembra 2022.


    Zoznam aktualít:

    1 2 >