Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Wifi pre obec Beša

 06.02.2023

Wifi pre obec Beša

Kód projektu:                         311071CAL1
Operačný program:               Integrovaná infraštruktúra
Prioritná os:                              7. Informačná spoločnosť
Špecifický cieľ:                         7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom/NGN

Názov a sídlo prijímateľa:     Obec Beša č. 107, 076 72 Vojany
Miesto realizácie projektu:   Obec Beša                                         


Výšku poskytnutého nenávratného finančného príspevku:
Celková výška oprávnených výdavkov:                10 424,40 €
Z toho:
Spolufinancovanie zo zdrojov EÚ a ŠR (95 %)        9 903,18 €                                 
Spolufinancovanie z vlastných zdrojov (5 %)             521,22 €

Stručný opis projektu

Cieľom predkladaného projektu je vybudovanie WiFi prístupových bodov na verejných priestranstvách obce Beša, ktoré poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce k širokopásmovému internetu. V súčasnosti nemá obec vybudované žiadne prístupové body Wifi z iných verejných zdrojov. Všetky prístupové body sa budú identifikovať (SSID) ako projektové WiFi pre Teba II. a po úspešnom pripojení sa každému užívateľovi ako uvítacia stránka zobrazí web www.obecbesa.sk.

Predpokladané umiestenie prístupových bodov bude na uvedených miestach, výlučne na majetku žiadateľa (budovy a stĺpy obecného rozhlasu):

1. Obecný dom                       parcela č. 1602/5
2. Kultúrny dom                     parcela č. 1602/5
3. Autobusová zastávka         parcela č. 1602/5
4. Autobusová zastávka         parcela č. 1602/7
5. Pod orechom                      parcela č. 1602/6
6. Športový areál                    parcela č. 469
7. Rybník                                 parcela č. 469

„Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 –2020 nájdete na www.opii.gov.sk

https://public.itms2014.sk/vyzva?id=389c626b-cf4f-4ee7-99bd-6b19e25b1990

www.mirri.gov.sk               www.opvai.sk                  www.eufondy.sk


    Zoznam aktualít:

    1 2 >